Dokumenty

A K T U A L I T Y
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK
pdf zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK
pdf Výsledky volieb v obci Petrovo zo dňa 4.11.2017 do VÚC 2017
pdf UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu KSK
pdf VÝVOZ ODPADU 2018
doc Svetový deň vody
docx NÁJOMNÉ HROBOVÉ MIESTA
pdf Prerušenie distribúcie ELEKTRINY
docx informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený
pdf Prerušenie distribúcie ELEKTRINY
docx informácia , Počet obyvateľov
docx Informácie pre nezávislých kandidátov
docx Svetový týždeň dojčenia
pdf Oznámenie o určení počtu obyvateľov
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov
pdf Oznámenie o rozsahu výkonu starostu
pdf E-mail adresa
pdf Menovanie zapisovateľa MVK
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Petrovo
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Petrove
doc Vykurovacie obdobie - upozornenie
pdf Verejná vyhláška
docx VÝSLEDKY VOLIEB 2018
pptx Veľtrh pre seniorov 2018 pozvánka,program
pdf HARMONOGRAM vývozu odpadu z domácností
odt VÝZVA daň z nehnuteľnosti
pdf E-mail adresa
pdf Zoznam - kandidáti na prezidenta SR
pdf E-mail adresa
pdf Výsledky volieb prezidenta SR 16.03.2019
doc Kampaň "Vyzvi srdce k pohybu"
zip Kampaň "Vyzvi srdce k pohybu"
pdf Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa
pdf Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu 19.04.2019
docx Svetový deň bez tabaku
docx Svetový deň bez tabaku
pdf DOBŠINSKÝ KOPEC
docx Svetový týždeň dojčenia 2019
pdf Kúpna zmluva
pdf Licenčná zmluva - Evidencia obyvateľstva
docx Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
pdf Zverejnenie e-mail adresy OBEC PETROVO- voľby NR SR 2020
pdf Návrh rozpočtu 2020-2022
pdf Verejná vyhláška
pdf VÝVOZ ODPADU 2020 - Harmonogram
pdf SMÚTOČNÝ OZNAM
pdf Komunálny odpad z obce Petrovo za rok 2019
pdf Výsledky volieb do NR SR v obci Petrovo
PDF OPATRENIA UVZ SR
pdf Oznam !
pdf Opatrenia RUVZ - COVID - 19
pdf Oznámenie -Krízové opatrenia ÚPSVaR v Rožňave
pdf Doplnenie a zmena opatrenia HH ÚVZ SR
pdf COVID-19 - rómsky jazyk
pdf Usmernenie - správca pohrebiska
jpg Výzva darovanie krvi
pdf Opatrenia ÚVZ SR zákaz hromadných podujatí
pdf Opatrenia ÚVZ SR o poskytovaní sociálnych služieb
pdf Opatrenia ÚVZ SR o povinnosti nosiť rúška
pdf Opatrenia ÚVZ SR zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň
pdf Otváracie hodiny pôšt od 24.03.2020
pdf Usmernenie ÚVZ SR od 30.03.2020
png Covid -19, Prevencia kriminality -seniori
pdf RÚVZ - Rozšírenie testovania
pdf Vzhlásenie -čas zvyšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
pdf Opatrenie ÚVZ SR schôdze štátnych orgánov
pdf Opatrenie ÚVZ SR pre nosenie rúšok
pdf Opatrenie ÚVZ SR od 22.4.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR od 24.4.2020
pdf Opatrenia ÚVZ SR platné od 6.5.2020
pdf Opatrenia ÚVZ SR platné od 6.5.2020
pdf Oznámenie o strategickom dokumente,
pdf Opatrenia ÚVZ SR od 20.05.2020
pdf Zmena opatrení ÚVZ SR
pdf Opatrenia ÚVZ SR od 20.05.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 03.06.2020
pdf Oznámenie o vykonaní geodetických činnosti v obci Petrovo
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 25.06.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 03.07.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 03.07.2020
pdf Prerušenie distribúcie elektriny
docx Oznam -čistenie peria Rožňava
pdf Tlačová správa SODB 2021 - Košický kraj
pdf Kurz opatrovania -SČK
pdf Triedenie odpadu
pdf NATUR-PACK, triedenie odpadu
pdf PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 10.09.2020
pdf PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
docx Tlačová správa - Košický kraj SODB 2021
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 29.09.2020
pdf Opatrenie ÚVZ SR platné od 30.09.2020
pdf Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava -africky-mor-osipanych/
pdf Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020 - rúška
pdf Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020
docx Tlačová správa - Košický kraj SODB 2021
odt LETÁK - Covid 19
doc OZNAM testovanie Covid 19
pdf Informácia o oznámení
docx Mobilné odberové miesto COVID-19
pdf VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pdf Uznesenie Protiepidemickej komisie okresu Rožňava číslo 1 zo dňa 30. novembra 2020
xlsx Harmonogram -Vývoz odpadu 2021
pdf Vývoz- triedený odpad-Petrovo
pdf Sčítanie obyvateľov 2021
pdf Sčítanie obyvateľov 2021
pdf Sčítanie obyvateľov 2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 23.01.2021
DOCX Tlačová správa - Sčítanie obyvateľov 2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 30.01.2021
pdf Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Petrovo
pdf TESTOVANIE COVID-19, 20.02.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 27.02.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 06.03.2021
pdf Uznesenie č. 1 Krízového štábu OÚ Rožňava zo dňa 4. marca 2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 13.03.2021
pdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027
pdf DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
pdf TESTOVANIE COVID-19, 20.03.2021
pdf Núdzový stav predĺženie od 20.3.2021 o 40 dní
pdf TESTOVANIE COVID-19, 27.03.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 03.04.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 10.04.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 17.04.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 24.04.2021
pdf TESTOVANIE COVID-19, 01.05.2021
pdf Dosčítavanie obyvateľov 03.05.-13.06.2021 na kontaktnom mieste
pdf TESTOVANIE COVID-19, 15.05.2021
pdf Skončenie núdzového stavu
pdf Verejná vyhláška -výrub stromov
pdf Testovanie Covid-19, 22.05.2021
pdf Ministerstvo vnútra informuje- kriminalita
TLAČIVÁ
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Žiadosť o nájom hrobového miesta
pdf Tlačivo -Priznanie poplatku za spotrebu vody
pdf RÚSES okresu Rožňava
pdf Priznanie k dani z nehnuteľnosti - tlačivo
pdf Poučenie k vyplneniu tlačiva
VZN
pdf VZN
pdf VZN č.3/2015
pdf Dodatok č. 1 komunálne odpady a drobné staveb. odpady
pdf Návrh - VZN o udržiavaní čistoty v obci
Dokumenty
pdf Záverčný účet obce Petrovo r. 2014
pdf Rozpočet 2016-2018
pdf Záverčný účet obce Petrovo r. 2015
pdf Výročná správa 2015
odt Rozpočet 2017-2019
pdf Záverečný účet obce Petrovo za rok 2016
pdf Rozpočet 2018
pdf Záverečný účet obce Petrovo za rok 2017
pdf Rozpočet 2019
pdf Záverečný účet obce Petrovo za rok 2018
pdf Výročná správa 2018
pdf Rozpočet 2020
pdf Záverečný účet obce 2019
pdf Výročná správa r. 2019
pdf Rozpočet 2021-2023
pdf Záverečný účet obce 2020
Ostatné
docx Voľby do orgánov samospravných krajov 2017