Aktuality

Europsky imunizačný týždeň 22.4. -27.4.2013


Európsky imunizačný týždeň
22. 4. 2013 – 27. 4. 2013

„ CHRÁŇ SVOJ SVET - DAJ SA ZAOČKOVAŤ “

Očkovanie je najvýznamnejším preventívnym opatrením na zabránenie šíreniu prenosných = infekčných ochorení. V súčasnosti zaznamenávame narastajúci trend antivakcinačných aktivít, najmä medzi mladými ľuďmi a rodičmi malých detí.
Postoje týchto osôb k očkovaniu sú často ovplyvňované rôznymi informácií z médií , z aktivít usporadúvaných laikmi ( neodborníkmi ), z internetu.
Šírenie zastrašujúcich a nepravdivých informácií a spochybňovanie významu a bezpečnosti očkovania závažným spôsobom ohrozuje stav kolektívnej imunity ( odolnosti ), dáva priestor vzniku vakcinačných dier t.j. nechránených osôb pred infekciou a zavlečeniu a šíreniu infekčných ochorení.

Jeden z argumentov proti očkovaniu udávajú, že choroby proti ktorým sa očkuje nemáme a preto dôvod očkovať tu nie je. Neuvedomujú si, že tieto choroby u nás nemáme práve z dôvodu zatiaľ dobrej kolektívnej imunity, ktorá vznikla po očkovaní.
Dávajú do príčinnej súvislosti s očkovaním niektoré závažné poruchy zdravia – autizmus, diabetes melitus, poruchy imunitného systému. Rozsiahle odborné štúdie vo viacerých krajinách nezávisle potvrdili, že neexistuje príčinná súvislosť medzi týmito poruchami zdravia a očkovaním. Rovnako štúdie vyvrátili tvrdenia o škodlivosti thiomerzalu a iných prídavných látok vo vakcinách. Svetová zdravotnícka organizácia vydala jednoznačné stanovisko, v ktorom na základe renomovaných štúdií tvrdenia o škodlivosti vyvracia.

Odporcovia očkovania nevideli deti choré na záškrt , ktoré zomierali udusením, deti po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostali celoživotne ochrnuté, deti po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím centrálnej nervovej sústavy, dusiace sa deti po ochorení na čierny kašeľ.

Realizácia očkovania sa prejavila na významnom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie. Vďaka očkovaniu je vykorenené smrteľné ochorenie „ variola “. V záverečnej fáze je likvidácia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia „ detskej obrny“. Vďaka masívnemu očkovaniu sa toto ochorenie už nevyskytuje na Európskom kontinente.

Očkovanie je nepochybne zásah do organizmu, môže mať celý rad rôznych očakávaných či neurčitých reakcií. Všeobecne po podaní očkovacej látky u určitého percenta očkovaných vznikajú nežiadúce reakcie, ktoré môžu byť lokálne ( v mieste vpichu ) – najčastejšie začervenanie, bolestivosť, opuch vpichu, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín a systémové reakcie – najčastejšie zvýšená teplota, malátnosť, celková slabosť, bolesti hlavy, kĺbov. Potrebné si je uvedomiť, že neexistuje stopercentne bezpečná účinná očkovacia látka, ale na druhej strane negatívne aspekty sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.
-2 -
Každý zdravotnícky výkon ( rovnako aj diagnostický výkon ) môže mať komplikácie, rovnako je to aj v prípade očkovania, avšak riziko z komplikácií po prekonaní infekčného ochorenia je neporovnateľne vyššie a ani v súčasnosti nie sú pri niektorých ochoreniach iné terapeutické možnosti iba očkovanie.

V krajinách, kde očkovanie nepatrí medzi povinné, alebo sa nachádzajú neočkované skupiny obyvateľstva, sa stále vyskytujú lokálne epidémie.

Musíme si uvedomiť, že pokiaľ pôvodca nákazy = choroboplodný mikrób je v populácii, alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie naďalej trvá a najoptimálnejšou ochranou pred vybranými infekčnými ochoreniami je očkovanie.

Nič nie je dokonalé a aké by sme chceli. Vieme, že Vašou úlohou je chrániť záujmy Vášho dieťaťa. Zamyslite sa, či svojím postojom ho naozaj chránite. Verte, že i mojim cieľom je chrániť zdravie.

MUDr. Alžbeta Donovalová
epidemiológ RÚVZ Rožňava