Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
Dohody
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
pdf Dohoda UPSVaR 01.06.-30.11.2015
pdf Dohoda 15/43/052/23 UPSVaR
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda č. 15/43/52A/47- UPSVaR- obec Petrovo
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda §12 UPSVaR obdobie 01.07.-31.12.2015
pdf Dohoda §12 UPSVaR
pdf Dohoda §12 UPSVaR
pdf Dohoda č.15/43/012/137
pdf Dohoda 15/43/012/137
pdf Dohoda UPSVaR §52
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 16/43/052/51
pdf Dohoda UPSVaR č. 16/43/052/573
pdf Dohoda č.16/043/012/121
pdf Dodatok k dohode č. 16/43/052/573
pdf Dohoda č.17/43/012/29
pdf Dohoda č 18/43/012/60
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
zmluvy
jpg zmluva č.1
jpg zmluva č.2
jpg zmluva 2-2
jpg VUB a,s. Rožňava
pdf Zmluva POD
odt ZMLUVA O DIELO 1/2012
jpg Komunálna poisťovňa -zmluva
jpg zmluva komunálna poisťovňa 1/2
PDF zmluva o dielo
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva NATUR-PACK a.s.
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému
pdf Zamestnávateľská zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb a zmluva o podnájme zariadenia
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
pdf Zmluva o dielo 01/09/2018