Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Názov novej skupiny
Dohody
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
jpg Dohoda č.87/§52/2013
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
pdf Dohoda 14/43/052/25
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
jpg Dohoda 14/43/052/1076
pdf Dohoda UPSVaR 01.06.-30.11.2015
pdf Dohoda 15/43/052/23 UPSVaR
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda 15/43/052/23
pdf Dohoda č. 15/43/52A/47- UPSVaR- obec Petrovo
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda 15/43/52A/47
pdf Dohoda §12 UPSVaR obdobie 01.07.-31.12.2015
pdf Dohoda §12 UPSVaR
pdf Dohoda §12 UPSVaR
pdf Dohoda č.15/43/012/137
pdf Dohoda 15/43/012/137
pdf Dohoda UPSVaR §52
pdf Dodatok č. 1 k dohode č. 16/43/052/51
pdf Dohoda UPSVaR č. 16/43/052/573
pdf Dohoda č.16/043/012/121
pdf Dodatok k dohode č. 16/43/052/573
pdf Dohoda č.17/43/012/29
pdf Dohoda č 18/43/012/60
pdf Dohoda č. 19/43/010/41
pdf Dohoda č. 18/43/012/102
pdf Dohoda č. 19/43/012/40
pdf Dohoda č. 19/43/052/391
pdf Dohoda č. 19/43/012/83
pdf Dohoda č. 20/43/010/7
pdf Dohoda č. 20/43/012/26
pdf Dohoda č. 20/43/010/64
pdf Dohoda č.21/43/054/44
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
zmluvy
jpg zmluva č.1
jpg zmluva č.2
jpg zmluva 2-2
jpg VUB a,s. Rožňava
pdf Zmluva POD
odt ZMLUVA O DIELO 1/2012
jpg Komunálna poisťovňa -zmluva
jpg zmluva komunálna poisťovňa 1/2
PDF zmluva o dielo
pdf Mandatna zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 44/2015 JLM
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Licenčná zmluva na PC program INFOKAT Win 2.0
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva NATUR-PACK a.s.
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému
pdf Zamestnávateľská zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb a zmluva o podnájme zariadenia
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
pdf Zmluva o dielo 01/09/2018
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/09/2018 zo dňa 3.10.2018
pdf Zmluva o dielo č. 01/04/2019
pdf Kúpna zmluva
pdf Licennčná zmluva
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.08.2019
pdf Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.08.2019
pdf Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera zdravot poisť., a.s.
pdf Dodatok č, 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
pdf Zmluva o dielo č. 01/02/2020
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
pdf Zmluva Natur-Pack
pdf Zmluva č. 230620-014 o vytvorení webstránky a poskytovaní služieb
pdf Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
pdf Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202006390
pdf Dodatok k zmluve o združenej elektriny
pdf Zmluva o výpožičke tabletu
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Dodatok č.1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov č. 06/2021
pdf Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb
pdf Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti odpadov na vývoz NO
pdf Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti odpadov na vývoz jedlých olejov a tukov
pdf Dodatokč.1 k Zmluve o výpožičke
pdf Príloha č. 2 K zmluve o poskytovaní služieb v oblasti tried. zberu zo dňa 30.6.2020
pdf Zmluva č.MC21.4.2021 o vytvorení webstránky
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti 00Ú v zmysle ust.§269 ods.2 Obchod